บริการตรวจสอบกำลังคอนกรีต

WHY

ทำไม ต้องทำการตรวจสอบ ?

เพื่อตรวจสอบกำลังของคอนกรีต ที่ทำการหล่อไปแล้ว ได้แก่ เสา คาน พื้น ฐานราก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการรับน้ำหนักอาคาร

เนื่องจาก อาจเกิดข้อสงสัย ความสมบูรณ์ หรือ กำลังของคอนกรีต

HOW

ตรวจสอบ อย่างไร ?

ทำการทดสอบโดยค้อนกระแทก แล้วแปรค่าไปเป็นกำลังคอนกรีต โดยไม่ต้องทำลายชิ้น คอนกรีต โดยใช้ทดสอบและรายงานผลไม่ถึงสัปดาห์

สนใจติดต่อ 0955261414 confidentbc@hotmail.com

 

การตรวจสอบกำลังคอนกรีตที่หล่อไปแล้ว

ในกรณีที่เทคอนกรีตไปแล้ว มีสภาพไม่ค่อยน่าไว้วางใจ เช่น มีรุพรุนมาก หรือ อาจถึงขั้นเห็นเหล็กเสริม

หรือไม่แน่ใจว่าผู้รับเหมาใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามที่ออกแบบไว้หรือไม่

หรือกรณีที่อาคารเก่าไม่แน่ใจว่าโครงสร้างมีสภาพเสียหายมากคอนกรีตมีกำลังเท่าใด

วิธีตรวจสอบทำได้คือ

*       เจาะคอนกรีตไปทดสอบ (coring) วิธีนี้ได้ผลแน่นอน แต่ ก็ทำให้โครงสร้างเสียหายต้องทำการซ่อมแซมภายหลัง

*       วิธีใช้เครื่องอุลต้าโซนิค ส่งสัญญาณคลื่นไปยังคอนกรีตแล้วสะท้อนกลับ แปลงความเร็วคลื่นเป็นกำลังของคอนกรีต วิธีนี้ได้ผลค่อนข้างดีแต่มีปัญหาเรื่องราคากับความไม่เสมอในตัวคอนกรีตเนื่องจากมีเหล็กเสริมด้านใน

*       วิธีใช้ค้อนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer) หรือ เรียกว่า

*       Schmidt hammer

เป็นการทดสอบโดยใช้หลักการของการกระแทกลงในคอนกรีตแล้วอ่านค่าความแข็งแรงของคอนกรีต

ค่าที่ได้เป็นค่ากำลังที่ได้จากทางอ้อม แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับในการทดสอบหากำลังเบื้องต้น ดังนั้นควรทดสอบหลายจุดแล้วนำมาเฉลี่ย

แต่ถ้าทดสอบแล้วกำลังต่ำกว่าต้องการจริง ควรเจาะทดสอบ กำลัง

*        

*       เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

*       สามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน ASTM 805

*       ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทก

*       สามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่ 10 100 แบ่งละเอียด 2 ช่องต่อสเกล

*       ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต

(CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า 105 700 kg/cm2