บริการต่อเติม ซ่อมแซม

ปัจจุบันการต่อเติมบ้านมีปัญหามาก ไม่รู้ว่าจะผู้รับเหมาอย่างไร??

ทางบริษัท เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึง จัดตั้งทีมซ่อมแซม และต่อเติม โดย ควบคุมคุณภาพโดยทีมงานวิศวกร เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามหลักการวิศวกรรม

 โดยยึดหลักว่า ความปลอดภัยของท่าน ความแข็งแรงของบ้าน คือหน้าที่ของเรา

ตัวอย่างงาน ต่อเติม

การควบคุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและมีเหตุผลตามหลักวิศวกรรมจึงทำให้ผลงานออกมาเป็นที่ประทับใจทุกฝ่าย

งานต่อเติมบ้านเป็นงานที่ละเอียด เนื่องจากเจ้าของบ้านทราบสภาพของบ้านและความต้องการอย่างแท้จริง ว่าต้องการต่อตรงไหน ทุบตรงไหน เอาตรงนี้ย้ายไปใช้ตรงนั้นอีกที ดังนั้นทีมงานในการต่อเติมของบริษัท จึงเป็นช่างที่ชำนาญการต่อเติมเป็นพิเศษ สามารถ รับฟังเจ้าของบ้าน พร้อมทั้งปรึกษากันให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด

แนวทางในการให้บริการ

ขั้นตอนการต่อเติม

1. นัดดูหน้างาน ประเมินราคา

2. เสนอแบบ เสนอราคา